Regelement

Spelreglement Robokarts 2019

Regels RoboKarts 2019

Spelreglement RoboKarts 2019

De RoboKarts race is een ontwerpwedstrijd voor en door Delftse studenten waarbij een team een eigen radiografisch voertuig, verder robotkart genoemd, moet ontwerpen, bouwen en besturen. De robotkart mag worden uitgerust met diverse systemen om de tegenstander te hinderen. In dit document staan de spelregels en eisen aan de robotkarts.

Eisen aan een robotkart

 1. Tijdens de race is het toegestaan om andere teams te hinderen. Men moet hierbij denken aan direct contact zoals stoot-, trek- of flipmechanismen of het droppen van versperringen zoals blokjes, knikkers of bananenschillen. Echter, het is niet toegestaan om een andere robotkart zodanig te slopen dat deze niet meer kan deelnemen aan de wedstrijd. Denk hierbij aan snijden, zagen en het gebruik van vuur of vlammen
 1. Het gebruik van hoge en gebundelde energievormen zoals lasers, hoge voltages, intense ir-bundels en radioactieve wapens zijn ten strengste verboden en leiden tot directe diskwalificatie. Ook het gebruik van signaal blockers of verstoorders is niet toegestaan.
 1. Het is ten strengste verboden om losse voorwerpen af te schieten.
 2. Het droppen van vloeistoffen op de baan vanaf een robotkart is niet toegestaan.
 3. Het droppen van voorwerpen mag wel. De wedstrijdleiding mag in alle gevallen besluiten dat het betreffende voorwerp niet gedropt mag worden.
 4. Het gebruik van licht ontvlambare stoffen en vuur is ten strengste verboden en zal leiden tot directe diskwalificatie.
 5. Voor de aandrijving mag alleen gebruik gemaakt worden van elektromotoren. Het gebruik van verbrandingsmotoren is niet toegestaan.
 1. De batterij(en) waarop de robotkart voortbeweegt moeten goed worden afgeschermd zodat deze niet kunnen beschadigen en/of ontvlammen tijdens de race.
 2. De ontvanger moet goed worden afgeschermd in de robotkart zodat deze niet kan beschadigen en de robotkart ten allen tijden bestuurd kan worden.
 1. De robotkart mag maximaal 35 cm breed, 35 cm hoog en 50 cm lang zijn. Het maximale gewicht voor een kart is 6.0 kg.
 2. Er wordt geadviseerd om een bodemplaat op minimaal 4 cm boven de grond te hangen. Als de bodemplaat lager dan 3 cm is dan is de kans aanwezig dat de kart niet over een obstakel heen komt.
 3. Let erop dat de kart ook tegen zand, modder of spatwater moet kunnen. De race vindt buiten plaats vindt.
 4. De robotkart moet tot op 40 meter afstand bestuurbaar zijn.
 5. De robotkart (inclusief gadgets) moet uitgezet kunnen worden met de afstandbediening op elk gegeven moment.
 1. De robotkart (inclusief gadgets) moet uitgezet kunnen worden vanaf de grond mocht de verbinden met de controller verloren gaan.
 1. Tijdens de veiligheidscheck voorafgaand aan de wedstrijd zal de wedstrijdleiding controleren of aan bovenstaande eisen is voldaan, bij enige twijfel behoudt de wedstrijdleiding het recht om het desbetreffende team uit te sluiten van de wedstrijddag.
 2. Het gebruik van toolboxen is toegestaan. Het gebruik van kant en klare onderdelen ook. Er moet echter op elke robotkart ten minste één zelf bedacht en zelf geklust functioneel onderdeel zitten.
 1. Springen mag zolang de maximale hoogte van de bovenkant van de kart niet meer is dan de vastgestelde 35 cm. Daarnaast moet ook de richting van de baan ten alle tijden gevolgd worden en mogen obstakels niet overgeslagen worden, met uitzondering van de doorsteekroute.
 2. Door voortschrijdend inzicht kunnen de spelregels en veiligheidsregels ten allen tijden worden aangepast.
 1. In geen enkel geval is de wedstrijdleiding aansprakelijk voor schade aan de robotkarts of omstanders op de wedstrijddag.
 2. In alle omstandigheden zijn de leden van het team aansprakelijk voor schade aangericht door of aan hun eigen robotkart.
 3. De organisatie behoudt zich ten allen tijden het recht om deelnemers te diskwalificeren als daar reden voor zien gezien wordt.

 

De race

Wanneer de robotkart aan alle bouweisen voldoet, mag deze meedoen aan de race. Het klassement wordt bepaald op grond van het meest aantal gereden rondes in 7 minuten. Daarnaast worden punten toegekend voor de creativiteit die een team laat zien.  

Start

De start zal volgens de volgende procedure verlopen. Afwijken van deze regels zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

 1. Voor deelname aan de race moet de robotkart een veiligheidscheck zijn ondergaan.
 2. Voor de start is er van elke deelnemende robotkart minimaal een bestuurder aanwezig in de toren met zender. Voor de start worden de zenders hier aangezet en gecontroleerd door de leiding.
 3. Na het aanzetten van de zenders worden de robotkarts door 1 persoon uit het team op de startlijn geplaatst. De robotkarts moeten nu nog uit staan.
 4. Wanneer de wedstrijdleiding het aangeeft worden de robotkarts aangezet door het teamlid op de baan.
 5. Alle teamleden verlaten de baan.
 6. Na het startsein begint de race.
 7. Activeerbare gadgets mogen pas 10 seconde na de start geactiveerd worden.

Bij een valse start zullen de robotkarts opnieuw starten. Bij de tweede keer een valse start door hetzelfde team wordt de betreffende robotkart gediskwalificeerd. Een valse start wordt door de wedstrijdleiding geconstateerd.

Tijdens de race

 1. Vrijwilligers staan op een vooraf aangewezen plek naast de baan. Dit zijn de baanwachters. In het geval dat een robotkart ondersteboven ligt of de baan verlaat en/of niet in staat is om verder te rijden, dient de robotkart rechtgezet te worden zodat deze de race kan hervatten.
 2. De procedure voor het helpen van een vastgelopen robotkart is als volgt:
  • De robotkart is zodanig vertraagd dat deze niet of nauwelijks de race kan doorzetten.
  • De robotkart wordt stilgezet door de bestuurder.
  • De baanwachter gaat de baan op als dit veilig is (er geen robotkarts meer in de buurt zijn).
  • De baanwachter zet de robotkart uit met de aan/uit knop op de robotkart en zorgt dat deze weer klaar is om door te rijden.
  • De baanwachter zet de robotkart aan en op de baan als dit veilig is.
 3. Er zal 7 minuten gereden worden.
 4. Er mogen maximaal 2 deelnemers per team op de toren staan om de robotkart te besturen. Alleen vanaf de toren mag de robotkart bestuurd worden. Het is toegestaan om een 2e afstandbediening te hebben om gadgets te activeren.
 5. De deelnemers toren mag niet onder invloed van drugs, alcohol of andere verdovende middelen betreden worden.
 6. Tijdens de race mag niemand op de baan komen.
 7. Het doorbreken van deze regels levert gevaarlijke situaties op en zal leiden tot diskwalificatie van het team.

Finish

 1. 1 Minuut voor het einde van de race zal de wedstrijdleiding dit omroepen.
 2. Als alle robotkarts tot stilstand zijn gekomen en na het sein van de wedstrijdleiding, mag er van elk team 1 deelnemer de baan betreden om de robotkart uit te zetten.
 3. Pas als de wedstrijdleiding het aangeeft mogen de zenders in de toren uitgezet worden.

Het klassement

Het klassement wordt bepaald op grond van het meest aantal gereden rondes in 7 minuten. De wedstrijdleiding in overleg met de jury bepaald de winnaar bij onduidelijkheid.

Daarnaast worden punten toegekend voor de innovatie door de jury.  Het team met de meeste punten wint het innovatieklassement.


Een laatste opmerking:

In de weken voor de wedstrijd en op de wedstrijddag zelf worden er veiligheidschecks georganiseerd waarbij aanwezigheid verplicht is. Minimaal één groepslid (+ de robotkart) moet hierbij aanwezig zijn om de tips van de wedstrijdleiding te noteren, beter is natuurlijk om met meer mensen hiernaartoe te komen. Afwezigheid (zonder toestemming van de wedstrijdleiding) van een team bij deze checks leidt tot diskwalificatie.

Dit document is op typefouten voorbehouden.